להוסיף אור לעולם מכל הלב

מתנדבים יקרים !

אתם – מתנדבי אור לעולם המסורים ,
המוסיפים במעשיכם הטובים
אור לעולם של חולים ונזקקים
בזכותכם נבנתה מערכת סניפי העמותה ברחבי הארץ
מתוך מסירות אין קץ

נ,ת,נ

המילה נתן ביחיד נקראת משני כיוונים
וכן ונתנו בלשון רבים נקראת ישר והפוך

משמע שהנותן הוא גם המקבל

לא שמתנדבי אור לעולם  נותנים כדי לקבל,
אלא שהסיפוק בנתינה נגרם מהעשייה.
נאחל שנזכה ביחד וכל אחד בדרכו
להוסיף אור לעולם ולתת שירות ויד לסיוע מתוך בריאות איתנה
והנתינה תהווה קבלה של שביעות רצון ושמחה

בהערכה רבה
אורה

מרכזת מתנדבים