פורים כדי לשמוח ולהוסיף אור וכוח

פורים כדי לא לשכוח !

קבלנו הזדמנות נוספת לשמוח ולשמח

מתקרבים ובאים ימי הפורים

ימי שמחה ואורה ליהודים

ואין לך שמחה אלא בדבר מצווה !

תרום את מעות חג הפורים

ותן לאור לעולם כח לצמוח !

תרומתך תוסיף אור לעולם בבית, בימות החגים ולאורך כל השנה !

תרומתך משתפת אותך באופן פעיל עם מתנדבי אור לעולם ברחבי הארץ !

תרומתך מוכרת לצורך מס הכנסה לפי סעיף 46 א` ותוקדש לרכישת ציוד רפואי להשאלה !