לברכה והצלחה, למזל טוב ורפואה שלמה

  • רפואה שלמה לרפאל דוד בן אסיה. הוקדש ע"י משה אלמקייס מגדרה
  • מוקדש ע"י משה מימון מרמלה לברכה לבת שני בת זהבה וכלתו שירן בת בריזיט להריון בריא ומוצלח !
  • לדוד ואסתר קדוש והמשפחה, מזל טוב והמון ברכות להולדת הנכד ,
  • לאורה בדיחי והמשפחה, ברכות לבביות בהכנס הנכד גילעד בדיחי נ"י לעול מצוות. הרבה נחת !   
  • לשי ושירה היקרים, שתזכו להקים בית נאמן בישראל . מזל טוב !
  • לישי ומירב מזל טוב להולדת הבת אפרת.
  • רפואה שלמה Mrs. Evelyn Alexis Metoyer , daghter of Lillian Tassin Alexis,G-d will send her complete recovery
  • רפואה שלמה ברכה והצלחה לעליזה משאווי מרמלה
  • פרנסה טובה למשה שמעון בן כוכבה נזימה
  • ברכה והצלחה לעדית בת רבקה, לליאור בן עדית , לגיא בן עדית ולרפואה שלמה לטל חיים בן עדית