דמי החנוכה מאירים כל השנה

חג חנוכה מאיר ושמח !

דמי החנוכה מאירים כל השנה ונמשיך ביחד להאיר לעולם

באמצעות דמי החנוכה  המאירים לאורך שבועות וחודשים

הצטרפו יחד איתנו לשמח את כולם

נרכוש בתרומתכם ציוד רפואי חדש להשאלה בסניפים.

ציוד רפואי שיקומי לילדים עם צרכים מיוחדים

ציוד רפואי להשאלה לחולים המטופלים במסגרת הבית.

תרומתך מאובטחת ומוכרת לצורך מס ומוסיפה אור לעולם !

 

כמו אור החנוכיה  הדולק מנר ועוד נר
לאור אחד גדול
כך כל המשקיע מאמץ מוסיף אור לעולם
בתרומת דמי חנוכה
בהם ניתן להאיר לנזקקים לחזק, לתמוך ולתת כח

 

צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים
להדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר לעולם כולו !   ( הרב קוק )