אתר חדש לאור לעולם

הערכה וברכה רבה לחברת פרוסייטס על עזרתם המתחשבת בעמותה אור לעולם וברצון הכנה להוסיף אור לעולם בדרך שלהם על ידי הקמת אתר אינטרנט חדש , נגיש ונאה.
הנהלת אור לעולם ומתנדביה שולחים ברכות מעומק הלב למנהל החברה מר מורן אהרן.
יברך ה' את פועלך וראה ברכה בעמלך.