יום הנתינה האינטרנטי הבינלאומי 2018

יום הנתינה הבינלאומי 27.11.2018
מכל ימי הקניות המטורפות ברשת – רק יום נתינה אחד ישאר לזכותך לנצח !
גם אתם יכולים להוסיף אור לעולמם של ילדים עם צרכים מיוחדים על ידי תרומה
עבור רכישת ציוד שיקומי יקר המושאל על ידי אור לעולם.
התרומה שלך מצטרפת לאנשים טובים כמוך
החושבים איך ניתן להקל על חייהם של ילדים מיוחדים.

 

כי גדולה מצוות הצדקה.
הצטרפו לידידי אור לעולם ביום הנתינה הבינלאומי 
בתרומה מאובטחת ומוכרת לצורך מס אתם יכולים להוסיף אור לעולם
נא תרמו והיו לנו שותפים  !