אישורי העמותה העדכניים

מעמד משפטי: עמותה רשומה 58-0139293

תאריך יסוד : 5 בספטמבר 1988.

משתלם לך לתרום לאור לעולם !

35% מגובה התרומה יקוזז מחובך למס הכנסה לפי סעיף 46

להלן אישורים לצורך מס:

לאור לעולם אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.
האישור הוארך עד 31.12.21

לאור לעולם אישור ניהול תקין ל2019

לאור לעולם אישור גופים ציבוריים עד 31.3.19

לאור לעולם אישור ניכוי מס עד 31.3.19

אור לעולם הינה מלכ"ר.