אישורי העמותה העדכניים

מעמד משפטי: עמותה רשומה 58-0139293

תאריך יסוד : 5 בספטמבר 1988.

משתלם לך לתרום לאור לעולם !

35% מגובה התרומה יקוזז מחובך למס הכנסה לפי סעיף 46

להלן אישורים לצורך מס:

לאור לעולם אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.
האישור הוארך עד 31.12.21

לאור לעולם אישור ניהול תקין ל2019
האישור הוארך לשנתיים נוספות עד 31.12.2021
אישור ניהול תקין 2020
אישור ניהול תקין 2021

לאור לעולם אישור גופים ציבוריים עד 31.3.21

לאור לעולם אישור ניכוי מס עד 31.3.2021

אור לעולם הינה מלכ"ר.