סדנת נגישות לבעלי מוגבלויות

סדנת נגישות לבעלי מוגבלויות נערכה לעובדי העיריה ברמלה. נגישות היא נושא העולה על סדר היום הציבורי ותופס תאוצה חיובית וחיונית. בשיתוף פעולה מבורך בין סניף אור לעולם ברמלה ומר הרצל טובלי, ממונה בטיחות ונגישות בעיריית רמלה, יחד עם מר יגאל שטיינמץ, יועץ הנגישות של עיריית רמלה, נערכים ימי הדרכה לעובדי העירייה בנושא הנגישות של בעלי מוגבלויות. גב' רות צוברי מחברת "נגישות

» Read more

נחוץ מעלון מדרגות לקשישי יקנעם

רק המדרגות מפרידות בין הקירות העצובים של הבית לבין האור בחוץ, אין דרך למועדון, לפעילות חברתית ועוד… להוציא קשיש מהבית בכסא גלגלים לא קל ואפילו כבד מאד ! המעלון הזוחל עם כסא הגלגלים ומוריד את החולה בקלות הוא הפתרון !  אל תעמדו מנגד. היו שותפים לרכישתו עבור קשישי יקנעם עילית. ותוסיפו אור לעולם יחד עם דני באבא ומתנדבי אור לעולם

» Read more
1 2