C.P.M

המכשיר מיועד לחולים אשר עברו ניתוח בברך וזקוקים לתרגול ופיזיותרפיה להנעת הרגל במהירות ובזוית הרצויה.
CPM ּ Constat Pasive Motion
הפנייה למכשיר על ידי רופא אורתופד / פיזיותרפיסט
השאלת המכשיר נעשית על ידי החולה או בני משפחתו ועל אחריותם להפעלת המכשיר וכיוונו לזווית והמהירות הרצויה בהדרכת הצוות הרפואי המטפל בחולה בבית החולה.

להורדת טופס לשואלי CPM