30 שנות אור לעולם

30 שנים של התנדבות ברחבי הארץ ,
משאילים ציוד רפואי ממטולה ועד מצפה רמון,
ביישובים בהם אין שירותי מקביל לאוכלוסייה מארגון אחר
להקלה בטיפול הרפואי בחולה המטופל בבית
ובילד עם צרכים מיוחדים.
תרומתך מוסיפה אור לעולם
ומסייעת לרכוש ציוד רפואי נחוץ
להשאלה ללא עלות לכל פונה
במלאת לאור לעולם 30 שנות פעילות
נודה למתנה ממך בכפולות של 30
לפי יכולתך שתסייע למתנדבים
להמשיך ולהוסיף אור לעולם