פורים כדי לשמוח פורים כדי לא לשכוח !

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"
וביחד נוסיף עוד אור לעולם.
תרומת מחצית השקל ומתנות לאביונים יעד מהודר להאיר ולסייע לנזקקים.
חגי ישראל נותנים הזדמנות לשתף אתכם בפעילותנו החיונית המוסיפה אור לעולם כל השנה !

התרומות מאובטחות ומוכרות לצורך מס הכנסה.

מתנדבי אור לעולם מסייעים לכל פונה לאורך כל השנה ולא רק בפורים

אנו מסייעים כל השנה לחולים המטופלים בבית על ידי בני משפחותיהם
וזקוקים לציוד רפואי להקלה על הטיפול.