סניפי אור לעולם

סניפים בצפון

נתב שיחות ארצי 1599-53-54-55 שלוחה 3

סניפים במרכז

נתב שיחות ארצי 1599-53-54-55 שלוחה 4

סניפים בדרום

נתב שיחות ארצי 1599-53-54-55 שלוחה 5