סדנת נגישות לבעלי מוגבלות

נערכה ב20.2.17 בספרייה העירונית
לעובדי מחלקת הספורט בעיריית רמלה

לאחר לימוד ודיון, יצאו המשתתפים למילוי משימות בזוגות
בשטח הציבורי, בעזרת הציוד הרפואי שהושאל לסדנא מאור לעולם