סדנת נגישות לבעלי מוגבלויות

סדנת נגישות לבעלי מוגבלויות נערכה לעובדי העיריה ברמלה.

נגישות היא נושא העולה על סדר היום הציבורי ותופס תאוצה חיובית וחיונית.

בשיתוף פעולה מבורך בין סניף אור לעולם ברמלה ומר הרצל טובלי, ממונה בטיחות ונגישות בעיריית רמלה, יחד עם מר יגאל שטיינמץ, יועץ הנגישות של עיריית רמלה, נערכים ימי הדרכה לעובדי העירייה בנושא הנגישות של בעלי מוגבלויות. גב' רות צוברי מחברת "נגישות למרחב", מנגישה באופן חוויתי בסדרת סדנאות את ההרגשה "שמה שרואים משם שלא רואים מכאן"

משתתפי הסדנא נעזרים בציוד הרפואי שאור לעולם הקצתה לשם כך לימי ההדרכה. יוצאים לשטח כדי להרגיש איך מתניידים בלי לראות, איך הולכים לקניות בכסא גלגלים ועוד התנסויות כדי להבין את בעיות הנגישות שכל כך חשובה ליישום.

להלן תמונות מסדנת נגישות לעובדי מחלקת הספורט בעיריית רמלה 20.2.17  [unitegallery sadnatnegishut]