נתינה היא המתנה שלך לעצמך

להוסיף אור לעולם ב- 2020

נתינה היא המתנה שלך לעצמך.

תרומה שלך תאיר לילד מיוחד את החיים !

היכולת להעניק לאחר משלך לא רק תורמת לנזקק לך אלא גם נותנת לך סיפוק.

הנהלת אור לעולם פונה אליך להיות שותף פעיל בתרומה מאובטחת ומוכרת לצורך מס הכנסה לפי סעיף 46א' לפקודה.

תרומתך חיונית וחשובה ומסייעת לרכישת ציוד רפואי שיקומי המושאל בסניפי אור לעולם לכל פונה.

בתרומה דרך JGIVE אפשר להמשיך מיד לאחר התרומה להליך פשוט לזיכוי מס.

תרומה שלך תאיר לילד מיוחד את החיים !