נחוץ מעלון מדרגות לקשישי יקנעם

רק המדרגות מפרידות בין הקירות העצובים של הבית לבין האור בחוץ, אין דרך למועדון, לפעילות חברתית ועוד…
להוציא קשיש מהבית בכסא גלגלים לא קל ואפילו כבד מאד !
המעלון הזוחל עם כסא הגלגלים ומוריד את החולה בקלות הוא הפתרון !  אל תעמדו מנגד.
היו שותפים לרכישתו עבור קשישי יקנעם עילית. ותוסיפו אור לעולם יחד עם דני באבא ומתנדבי אור לעולם  בתרומה מאובטחת מוכרת לצורך מס הכנסה !