חנוכה מאיר ושמח

לכל מכרינו ותומכינו היקרים

ולגולשי האתר

תוכלו להמשיך ולהאיר לעולם הנזקקים

באמצעות דמי החנוכה

להם אנו מצפים