חג פסח כשר ושמח

הנהלת אור לעולם ומתנדביה
מברכים את כל בית ישראל
ואת ידידי אור לעולם בארץ ובתפוצות
בברכת
שפע ברכה וקיץ בריא

הקדישו דקות אחדות לפני החג כדי להוסיף אור בבית של חולה נזקק.