חג עצמאות לישראל

כשדגלי הכחול לבן יתנופפו אל על ,
נזכור את מחויבותנו ליצור חברה ערכית וצודקת יותר.
חברה של חסד צדק ונתינה חברה שבה "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ".
חברה שהצו של "ואהבת לרעך כמוך" נישא על שפתי כל
כדרך חיים ברוכה של עשייה ותרומה לקהילה.
( יורם סגי זקס יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל )