הדרכה ברמלה לנושא נגישות

שיתוף פעולה בין אור לעולם לעיריית רמלה לקידום המודעות לנגישות בעלי מוגבלויות בעיר.