דמי החנוכה מוסיפים אור לאורך כל השנה

כמו אור החנוכיה
הדולק מנר ועוד נר
לאור אחד גדול
כך כל המשקיע מאמץ
מוסיף אור לעולם
בתרומת דמי חנוכה
בהם ניתן להאיר לנזקקים

צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו
ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים
להדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר לעולם כולו !

(הרב קוק)