עומדים באור מיוחד

טובה תמונה מאלף מילים…

תודה למשפחות המשתפות אותנו בתמונות להסברה

במה אנו מוסיפים אור לעולם לפונים אלינו.