דף הבית

תרומות בשווי כסף

מסדרים את הבית? מפנים ציוד מיותר?
אם יש לכם ציוד רפואי תקין בלבד! שאינו משמש את בני המשפחה שלכם יותר והנכם מעוניינים להיות פעילים באור לעולם ע"י תרומת ציוד שיקומי להשאלה, הביאו את הציוד לאחד מסניפי העמותה הקרובים אליכם.
ציוד תקין ומוצרי ספיגה למבוגרים ארוזים בלבד יתקבלו בברכה.
הנהלת אור לעולם ומתנדביה שולחים ברכה לבריאות איתנה לאורך כל השנה לידידי העמותה בארץ ובחו"ל המאירים בתרומתם לעולמם של חולים המטופלים בבית.
תרומתך תוסיף אור לעולם בבית.

כל אחד יכול להוסיף אור לעולם – בדרך שלו!

להוסיף אור לעולם אינן סתם מילים…
תרומתך משתפת אותך באופן פעיל עם מתנדבי אור לעולם ברחבי הארץ!
ילדים עם צרכים מיוחדים יוכלו להתקדם בעזרתך ולעמוד באור מיוחד.
לתרומה מוכרת לצורך מס הכנסה.

מה חדש באור לעולם